Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής , την Παρασκευή 29 Μαίου στις 7 το απογευμα , με τηλεδιάσκεψη.

 

   Τα θέματα είναι :

 

ΘΕΜΑ 1         Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριμήνου 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας κ. Σαββίδης Παναγιώτης) .

ΘΕΜΑ 2         Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Νικηφόρου Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 3         Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσυνεταιριστικής Α.Ε.

(Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών  κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 4         Επί αιτήσεως Ζωϊδη Χρήστου για ανταλλαγή δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.736 τ.μ. με ιδιωτική έκταση αποτελούμενη από έξι (6) επιμέρους τεμάχια , συνολικού εμβαδού 4.140 τ.μ. (Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών  κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 5         Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των  έργων ¨ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ¨ και ¨ΟΔΟΠΟΙΪΑ¨ (Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Ιντζές Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 6         Έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων σε υφιστάμενη αγροτική οδό , της επιχείρησης ελαιοτριβείου του Κεχλιμπάρη Αθανάσιου ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιντζές Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 7         Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ¨ Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και υπαίθριων χώρων αυτών¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιντζές Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 8         Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ¨ Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιντζές Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 9         Επί αιτήσεως του αναδόχου του έργου ¨Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και υπαίθριων χώρων αυτών¨ για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιντζές Νικόλαος).

ΘΕΜΑ 10       Επί αιτήσεως της εταιρείας  OPTILAND IKE για χορήγηση άδειας διέλευσης δικαιώματος διέλευσης υπόγειων καλωδίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιντζές Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 11       Έγκριση υλοποίησης του έργου River PLUS στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία Interreg V-A Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020- Ορισμός Ομάδας Έργου –Αποδοχή Χρηματοδότησης –Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού-Ορισμός Επιτροπών ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 12       Έγκριση καταβολής προστίμου ΕΦΚΑ λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ΑΠΔ (Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών  κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 13       Αποδοχή και κατανομή ποσού 87.768,15 € (β΄ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου (Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών  κ. Τορουνίδης Ιωάννης) .

ΘΕΜΑ 14       Τροποποίηση της με αριθμ. 208/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σιντικής (Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών  κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 15       Χορήγηση άδειών  παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής κ. Λεωνάκης Λεωνίδας)

ΘΕΜΑ 16       Διαγραφή άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής κ. Λεωνάκης Λεωνίδας)

ΘΕΜΑ 17       Αποδοχή αποζημίωσης κατακλυσμένου σχολικού κλήρου Μανδρακίου  για το έτος 2019. (Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών  κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 18       Έγκριση 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2020 (Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών  κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 19       Έγκριση 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2020 (Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών  κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *