Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής

Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής την Τετάρτη 23 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα.

Τα θέματα είναι :

 

 

ΘΕΜΑ 1         Έγκριση 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 2         Ψήφιση προϋπολογισμού 2018 της ΔΑΕ ¨ΣΙΝΤΙΚΗ¨ (Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΑΕ κ. Παππάς Χρήστος) .

ΘΕΜΑ 3         Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2017. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας , Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Γεωργιάδης Άνθιμος )

ΘΕΜΑ 4         Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σιντικής με τη Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ , το Δήμο Ηράκλειας και τη Δ.Ε.Υ.Α.Η (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων και Διοίκησης )

ΘΕΜΑ 5         Περί διοικητικής αποβολής από το με αριθμ. 334 τεμάχιο, από το με αριθμ. 1229 τεμάχιο και από το με αριθμ. 1232 τεμάχιο Ν. Πετριτσίου. (Επανεξέταση της με αριθμ. 133/2016 απόφασης) Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικ. κ. Μελαδίνης

ΘΕΜΑ 6         Εξέταση της με αριθμ. πρωτ: 7592/1-6-2017 αιτήσεως του Βλαχάκη Κωνσταντίνου του Δημητρίου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 7         Ανάκληση υπολοίπου δέσμευσης 2,50 € (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 8         Αποδοχή και κατανομή ποσού 38.741,80 € για συντήρηση και επισκευή των σχολικών μονάδων του Δήμου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 9         Γνωμοδότηση σχετικά με την οριοθέτηση τμήματος ρέματος στον οικισμό Ροδόπολης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων και Διοίκησης )

ΘΕΜΑ 10       Παραίτηση Μπακούρα Οδυσσέα από μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Διαχείρισης θεμάτων άρδευσης του Δήμου. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων και Διοίκησης )

ΘΕΜΑ 11       Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ¨ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ¨. (Εισηγητής ο Αντ. Έργων και Διοίκησης)

ΘΕΜΑ 12       Αντικατάσταση  μελών στο  Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ¨ Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων και Διοίκησης ) (Εισηγητής ο Αντ. Έργων και Διοίκησης )

ΘΕΜΑ 13       Χορήγηση 3ης παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο ¨Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ Ν. Πετριτσίου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων και Διοίκησης )

ΘΕΜΑ 14       Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 15       Επί αιτήσεως Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων για παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση της κοντεϊνερ αποθήκευσης. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας , Περιβ/τος και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Γεωργιάδης Άνθιμος )

ΘΕΜΑ 16       Επανεξέταση της με αριθμ. 234/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί  συναίνεσης αμμοληψίας στην κοίτη του ποταμού ¨Στρυμόνα¨ θέση ¨Προμαχώνας¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας , Περιβ/ντος και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Γεωργιάδης Άνθιμος )

ΘΕΜΑ 17       Αποδοχή οφειλής της πρώην Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πετριτσίου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 18       Τροποποίηση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α Σιντικής (Εισηγητής ο Πρόεδρος της επιχείρησης κ. Κορωνίδης Παύλος)

ΘΕΜΑ 19       Επί αιτήσεως Συλλόγου Κυνηγών Σιδηροκάστρου ¨Η ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ¨ για επιχορήγηση (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 20       Επί αιτήσεως Παλαιστικού Συλλόγου Δήμου Κερκίνης για επιχορήγηση φεστιβάλ πάλης. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 21       Απευθείας εκμίσθωση χώρων εμποροπανηγύρεων κατόπιν άγονου διαγωνισμού (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 22       Επανεξέταση της με αριθμ. 101/2017 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ¨Καταγγελίας σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος ¨ΟΑΣΗ¨ στα Άνω Ποροϊα. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικ. κ. Μελαδίνης Αθανάσιος )

ΘΕΜΑ 23       Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας πόσιμου ύδατος (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος )

ΘΕΜΑ 24       Προσθήκη θέσεων  πωλητών λαϊκών Αγορών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας , Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Γεωργιάδης Άνθιμος )

ΘΕΜΑ 25       Επί αιτήσεως ¨ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ¨ για δωρεάν παραχώρηση χώρου στην εμποροπανήγυρη Σιδηροκάστρου. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας , Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Γεωργιάδης Άνθιμος )

ΘΕΜΑ 26       Εκμίσθωση σχολικών κλήρων Τοπικής Κοινότητας Αχλαδοχωρίου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 27       Εκμίσθωση σχολικών κλήρων Τοπικής Κοινότητας Καμαρωτού (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 28       Εκμίσθωση σχολικών κλήρων οικισμού Οδηγήτριας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 29       Εκμίσθωση σχολικού κλήρου Τοπικής Κοινότητας Ροδόπολης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 30       Έγκριση υποβολής αίτησης στην Π.Ε Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη  διάθεση ενός  γαιοπροωθητή για 30 ημέρες.

ΘΕΜΑ 31       Ψήφιση πίστωσης 620 € για το σχεδιασμό του λογοτύπου του Δήμου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 32       Ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *