Αύριο συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής

Με κύρια θέματα την ονομασία του δημοτικού αεροδρομίου Χορτερού σε αεροδρόμιο « Αεροπόρου Μόκα» και την ενημέρωση του σώματος σχετικά με την πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεδριάσει  την Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι , το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 30 θέματα.

Τα θέματα είναι :

 

ΘΕΜΑ 1 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 2 Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019.

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 3 Άνοιγμα  λογαριασμών  ταμειακής  διαχείρισης  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.)

ΘΕΜΑ 4 Εξειδίκευση  πιστώσεων  για  επιστροφή  αχρεωστήτως  εισπραχθέντων  ποσών Σιδηροκάστρου.

 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 5 Εκμίσθωση των υπ’ αριθμ. 5,6,7 και 8 τεμαχίων από το με αριθμ. 510 αγροτεμάχιο του  Αγροκτήματος  Βαμβακοφύτου  κατόπιν  δημοπρασίας.  (Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 6 Εκμίσθωση έκτασης 3.428,08 τ.μ. από το με αριθμ. 3758 κοινόχρηστο τεμάχιο του Αγροκτήματος  Άνω  Ποροϊων    κατόπιν  δημοπρασίας  για  χρήση  επέκτασης κτηνοτροφικής  μονάδας  .  (Εισηγητής  ο  Αντιδήμαρχος  Διοίκησης  κ.  Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 7 Εκμίσθωση έκτασης 4.894,00 τ.μ. από το με αριθμ. 762 κοινόχρηστο τεμάχιο του Αγροκτήματος  Ακριτοχωρίου      κατόπιν  δημοπρασίας  για  χρήση  κτηνοτροφικής μονάδας .

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 8 Ενημέρωση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σχετικά  με  την  πορεία  υλοποίησης  του εγκεκριμένου  Περιφερειακού  Σχεδίου  Διαχείρισης  Αποβλήτων  (ΠΕΣΔΑ)  Κεντρικής Μακεδονίας (Εισηγητής ο κ. Καρβούνης

ΘΕΜΑ 9 Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2019 σε εφημερίδες.

 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 10 Επί  αιτήσεως  παραιτήσεως  μέλους  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Ν.Π.Δ.Δ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ ̈ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 11 Επί  αιτήσεως  παραιτήσεως  μέλους  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Ν.Π.Δ.Δ  ̈Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ  ̈(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 12 Εξειδίκευση  πιστώσεων  για  τον  εορτασμό  της  25ηςΜαρτίου.

(Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 13 Επί αιτήσεως ΝΠΔΔ  ̈Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ ̈ για έκτακτη επιχορήγηση για τη διοργάνωση των επετειακών εκδηλώσεων εορτασμού του ΡΟΥΠΕΛ . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 14 Μετονομασία οδού στην Τοπική Κοινότητα Ροδόπολης (Εισηγητής ο  Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 15 Έγκριση δαπάνης τοποθέτησης τεσσάρων (4) φωτιστικών σωμάτων στην Τοπική Κοινότητα Ροδόπολης

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 16 Έγκριση δαπάνης επέκτασης/μετατόπισης δικτύου ΦΟΠ

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 17 Επί  αιτήσεως  Μολδοβάνη  Χρήστου  για  τροποποίηση  της  με  αριθμ.  241/2018 απόφασης  όσον  αφορά  τη  διάρκεια  της  μίσθωσης του  δημοτικού  αναψυκτηρίου  ̈ΠΛΑΤΑΝΟΣ  ̈ στο Μανδράκι.

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 18 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΑΝΩ  ΠΟΡΟΪΩΝ,  εργολαβίας  Σαββίδη  Κωνσταντίνου.

 (Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 19 Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ  ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ  (Α’  ΦΑΣΗ),  εργολαβίας  Γαλάνη Στέργιου.

 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 20 Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 21 Ακύρωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 22 Διαγραφή πωλητών από τις λαϊκές αγορές του Δήμου

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 23 Ονομασία του δημοτικού αεροδρομίου Χορτερού σε αεροδρόμιο  ̈ Αεροπόρου Μόκα ̈

(Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)  

ΘΕΜΑ 24 Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  εργασιών  (Εισηγητής  ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.)

ΘΕΜΑ 25 Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου του Συνδέσμου Μελενίκων στο Σιδηρόκαστρο  και  έγκριση  σύμβασης  παραχώρησης.

(Εισηγητής  ο  Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 26 Υποβολή αιτήματος ένταξης στην πρόσκληση V του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με  τίτλο  «Ανέγερση  και  Επανάχρηση  δημοτικών  κτιρίων».  (Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 27 Τροποποίηση της με αριθμ. 284/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π  ̈ Σχολική Επιτροπή Α ́/θμιας Εκπαίδευσης  ̈

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 28 Τροποποίηση της με αριθμ. 285/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π  ̈ Σχολική Επιτροπή Β ́/θμιας  Εκπαίδευσης  ̈

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 29 Τροποποίηση  της  υπ’ αριθμ.  373/2014  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.)

ΘΕΜΑ 30 Έγκριση διοικητικής αποβολής από δημοτικό ακίνητο εμβαδού 2.279,52 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμ. 1229 κοινόχρηστου δημοτικού ακινήτου . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *